پشتیبانی: 02176791512
Sold Out
  • اسپری-کنتاکت-شور-ناهید-(1)
  • اسپری-کنتاکت-شور-ناهید-(2)

اسپری کنتاکت شور ناهید

0 نظر
0 out of 5

اسپری کنتاکت شور ناهید

اسپری کنتاکت شور ناهید یک محصول پاک کننده و چربی زدا است. از این محصول برای تمیزکاری دستگاه های الکترونیکی

استفاده می شود.

از اسپری کنتاکت شور ناهید برای تمیز کردن کنتاکت ها، ریبون های چاپگر، هدها، سوییچ ها،پتانسیومتر، ولوم های هادی و

نیمه هادی، خازن های برد های الکترونیکی، رله ها، کنترلر سلکتورها استفاده می شود.

از این محصول به منظور چربی زدایی از قطعات الکترونیکی،  هدهای مغناطیسی و سنسورها نیز استفاده می شود. پاک

کردن بقایای چربی لحیم کاری و مواد روغنی نیز توسط این محصول قابل اجرا می باشد.

این محصول دارای قیمت مناسبی است. اسپری کنتاکت شور ناهید یک محصول اشتعال زا است و در هنگام کار با آن باید

دقت شود.

X
ویستا چسب