پشتیبانی: 02176791512
Sold Out

هاردنر چسب سنگ جلاسنج

0 نظر
0 out of 5

هاردنر چسب سنگ جلاسنج

چسب سنگ جلاسنج یک محصول دو جزئی است که جزء دوم آن هاردنر یا بنزوئیل پراکسید می باشد. به هر میزان از جزء

اول که استفاده می شود، باید 1 درصد آن از هاردنر استفاده شود.

چسب سنگ جلاسنج به همراه بنزوئیل پراکسید در تیوب جداگانه وجود دارند. ترکیب این دو جزء با یکدیگر محصولی سخت

را ایجاد می کنند.

هاردنر یا سخت کننده به چسب سنگ در سخت شدن آن کمک می کند. هاردنر چسب سنگ جلاسنج محصولی با کیفیت

است که با محیط زیست سازگار بوده و از مواد اولیه با کیفیت تهیه شده است.

X
ویستا چسب