پشتیبانی: 02176791512
Sold Out
  • چسب آب بندی و درزگیر سیلر (1)
  • چسب آب بندی و درزگیر سیلر (2)

چسب آب بندی و درزگیر سیلر

0 نظر
0 out of 5

چسب آب بندی و درزگیر سیلر برای پر کردن درزهای بین دو عضو مجاور به منظور آب‌بندی و هوابندی به کار می‌رود. تغییر مصالح ساختمانی منجر به تولید درزبندهایی نوین برای پر کردن فاصله درزهای بین مصالح مختلف از قبیل فلزات، شیشه و مصالح بنایی شده است. گاهی اوقات برای جلوگیری از انتقال رطوبت از بین سطوح به کار می‌روند. بنابراین باید علاوه بر خاصیت چسبندگی مناسب با اجسام، سوراخ های ریز سطح مصالح را پر کند و پوسته یکپارچه‌ای را بر سطح مصالح به کار رفته، بوجود آورد.

X
ویستا چسب